L'art de fer classe

L'art de fer classe

Read excerpt Download excerpt

Quin és el secret d’una bona classe? Com s’acon-segueix captar i retenir l’atenció dels alumnes? Com podem gestionar l’estrès com a professors? Com ens hem de relacionar amb els estudiants? Com podem detectar i prevenir les situa-cions conflictives? 

Aquest llibre contesta aquestes preguntes i d’altres que ens fem els docents cada dia. Fa èmfasi en l’aprenentatge de les llengües –l’espe-cialitat de l’autor– i en l’aprenentatge de qualsevol matèria gràcies a l’eina del llenguatge. Per això, és un volum útil per a qualsevol docent o orador que vulgui fer classes, tallers o seminaris. 
De manera clara, àgil i didàctica, Daniel Cassany explica com crear dinàmiques de grup, com generar un bon ambient a l’aula, com potenciar el treball en equip, com fer-se entendre, com gestionar el temps, com aplicar les tecnologies digitals i saber-ne valorar els pros i els contres.

L’art de fer classe és un manual ple de pistes i claus, que incorpora quadres de síntesi i recursos pràctics i que farà més fàcil la tasca docent.

Book details

About the author

Daniel Cassany

Daniel Cassany es profesor de Análisis del Discurso en la Universidad Pompeu Fabra. Su actividad docente e investigadora se ha centrado en el estudio de los géneros escritos de diversos ámbitos, con una perspectiva lingüística y didáctica.

Reviews

No reviews have been written for this book.

You will also like